ALGEMENEVOORWAARDEN
Hondenartikelen.com
onderdeel van Profizon vof
Adres voor retouren en correspondentie:
Cinemadreef 166
1325EP Almere
Nederland
E-mail:
info@hondenartikelen.com
Rekeningnummer: NL10RABO0127757023
t.n.v. Dierenartikelen.com
BIC: RABONL2U
KvKnr.39053710
BTW nr. NL805422109B01


1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alleo vereenkomsten, aanbiedingen en bestellingen gesloten bij de webshop van Hondenartikelen.com.
1.2 Hondenartikelen.com heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van deze website te wijzigen. Hondenartikelen.com besteedt veel zorg aan de website, doch is niet gebonden in het geval van vergissingen zoals bijvoorbeeld prijs- en typfouten, op dewebsite.

2. Overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van de koper.
2.2 De overeenkomst kan door de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst door de koper van het artikel worden ontbonden: zie artikel 8.
2.3 Hondenartikelen.com behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.
2.4 Hondenartikelen.com behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet te leveren.Hondenartikelen.com zal de koper zo spoedig mogelijk informeren.

3. Prijzen
3.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Hondenartikelen.com behoudt zich het recht voor om prijzen in het geval van vergissingen zoals prijs- en typefouten, te corrigeren.

4. Verzendkosten
4.1 Het verzenden van artikelen binnen Nederland bedraagt € 5.50.
4.2 Het verzenden van artikelen naar België bedraagt € 8.95.
4.3 Gratis verzenden binnen Nederland en België bij een orderbedrag exclusief verzendkosten vanaf € 99.95

5. Betalingen
5.1 Betaling van de bestelde artikelen inclusief verzendkosten geschiedt altijd geheel vooraf.
5.2 Hondenartikelen.com biedt de volgende mogelijkheden om te betalen:via iDeal, Bankcontact / Mister Cash, of vooruitbetaling per overschrijving.
5.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief verzendkosten.
5.4 In geval van vooruitbetaling per overschrijving, wordt er éénmalig een mail met betaalinformatie verstuurd aan de klant. Mocht er binnen 10 werkdagen nog geen betaling hebben plaatsgevonden, wordt de bestelling geannuleerd.

6. Levering
6.1 Levering zal na de bevestigingsmail zo spoedig mogelijk plaatsvinden, zo mogelijk binnen 1 a 2 dagen na ontvangst van de betaling. Levering zal echter uiterlijk binnen 14 dagen plaatsvinden. Indien de 14 dagen termijn niet gehaald wordt, zal Hondenartikelen.com de koper hier tijdig en uiterlijk binnen 14dagen na de orderbevestiging over berichten. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Betalingen zullen peromgaande worden teruggestort.
6.2 Indien een artikel, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar is, zal Hondenartikelen.com de koper daarvan op de hoogte stellen eneventuele betalingen terugstorten.
6.3 De bestelde artikelen zullen met PostNL/MyParcel worden bezorgd op het door de koper aangegeven leveringsadres. Een afwijkend leveringsadres dient opgegeven te worden tijdens de bestelprocedure.
6.4 Om tot aflevering van een bestelling over te gaan of om de juistheid van een bestelling te controleren, behoudt Hondenartikelen.com zich het recht voor om de koper te benaderen via E-mail, telefoon of per post. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke niet aan Hondenartikelen.com mag worden tegengeworpen.
6.5 Hondenartikelen.com doet haar uiterste best om de aangeboden artikelen zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en te beschrijven, doch afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijs zijn voorbehouden.

7. Ruilen en retourneren
7.1 Artikelen die via de webshop van Hondenartikelen.com zijn besteld, kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild of geretourneerd, met inachtneming van het onderstaande. Let op ! Uitzonderingen zijn;
Halsband en hondenlijn met naam en op maat gemaakte artikelen kunnen nietworden geruild of geretourneerd. Dit omdat het product uniek voor uw hondwordt gemaakt aan de hand van door u opgegevenmaten. Sale artikelen kunnen niet geruild worden.
7.2 Vanaf het moment dat de bestelling bezorgd is, heeft de koper de artikelen 14 dagen dagen op zicht. Binnen deze termijn mag de koper de artikelen slechts in die mate bekijken, uitpakken en/of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het artikel wenst te behouden, tenzij anders vermeld. Indien de koper het artikel wenst te retourneren kan men, middels een retouraanvraag op de website van Hondenartikelen.com, aangeven welk artikel hij wenst te retourneren en/of voor welk artikel hij een andere maat, kleur of geheel ander artikel wenst te ontvangen. Onderaan de website onder hetkopje Informatiepagina's > Ruilen en retourneren staat informatie over de te volgen procedure. Een retouraanvraag kunt u aanmaken onderaan de pagina onder het kopje Klantenservice > Retourneren.
7.3 Een artikel dat geruild of geretourneerd wordt moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

*het artikel dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling teruggestuurd worden aan Hondenartikelen.com,

*het artikel moet ongedragen, ontdaan van dierenharen en onbeschadigdzijn,

*het artikel moet voorzien zijn van de aangehechte prijskaart enlabel(s), en

*de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.

Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen,worden niet door Hondenartikelen.com geaccepteerd.

7.4 Het orderbedrag van het retour gezonden artikel zal binnen 14 dagen doorHondenartikelen.com worden teruggestort op de bankrekening van de koper.
7.5 De verzendkosten van retourzending/ruiling zijn voor rekening van de koper,tenzij er een fout is gemaakt door Hondenartikelen.com. Indien dit hetgeval is, zal in geval van retourzending, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten, na ontvangst van de geretourneerde artikelen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen op de bankrekening van de koper worden overgemaakt.
7.6 Retourzendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd.
7.7 Bij een ruil betaalt u uiteraard geen dubbele verzendkosten. Indien u naderhand besluit nogmaals te ruilen, is dat mogelijk, maar rekenen we wel het standaard tarief verzendkosten.

8. Wet koop op afstand
8.1 De koper heeft het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangstvan de bestelling te annuleren. De kosten van retourzending aan Hondenartikelen.com zijn voor rekening van de koper.
Uitzonderingen zijn op maat gemaakte artikelen. Aan de hand van door u opgegeven maten is het artikel voor u reeds binnen deze termijn in productie.
8.2 De koper dient daartoe binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een E-mail te sturen aan info@hondenartikelen.com met daarin het verzoek de order te annuleren op grond van de wet koop op afstand, alsmede naam, adres, woonplaats, ordernummer en bankrekeningnummer. Hondenartikelen.com zal, indien het verzoek aan de voorwaarden voldoet, per E-mail een bevestiging sturen. De koper dient een retouraanvraag middels Klantenservice-Retouraanvraag in te dienen en het artikel met pakbon c.q faktuur per omgaande te retourneren aan het op deze pagina vermelde retouradres. De retourzending moet voldoen aan de in artikel 7.3gestelde voorwaarden.
8.3 Na retour ontvangst van het artikel, zal Hondenartikelen.com per E-mail een bevestiging sturen van de ontvangst van het artikel alsmede binnen 3 werkdagen na het versturen van deze E-mail het orderbedrag aan de koper restitueren.

9. Klachten
9.1  Hondenartikelen.com doet haar uiterste best een goed product te leveren, doch raadt de koper aan de geleverde artikelen direct na aflevering te inspecteren op gebreken.
9.2  Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde artikelen kan de koper per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, melden aan Hondenartikelen.com per E-mail, onder nauwkeurige opgave van de naam van de koper, het ordernummer en de aard van de gebreken.Hondenartikelen.com zal haar uiterste best doen de klacht samen met de koper naar tevredenheid op te lossen.
9.3  De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt,zal Hondenartikelen.com deze verzendkosten restitueren.
10. Cadeaubonnen
      Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na datum van aankoop. De cadeaubon vertegenwoordigt een bedrag, en is niet inwisselbaar voor contant geld.
11. Garantie
11.1 Ruffwear ( hondenartikelen ) garandeert al haar producten tegen defecten in materialen en vakmanschap. Let op: deze garantie is niet schade die veroorzaakt wordt  door kauwen op het artikel door de hond, verwaarlozing, verkeerd gebruik of normale slijtage. Hondenartikelen.com / Ruffwear behoudtzich het recht voor om het artikel te vervangen naar eigen goeddunken. De koper dient zijn klacht te melden bij Hondenartikelen.com per E-mail: info@hondenartikelen.com
11.2 Indien het hondenartikel niet volgens de wasvoorschriften is gewassen, of indien men zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen, of de gebruiksaanwijzing / instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie.
11.3 De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal Hondenartikelen.com deze verzendkosten restitueren.
12. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hondenartikelen.com en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegderechter in Nederland.